Rekisteriseloste

Päivitetty 1.4.2019

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679


Rekisterinpitäjä

Suunnittelutoimisto Luovisio
Y-tunnus: 2770176-3
Postitusosoite: Paltunkuja 1, 37500 Lempäälä
Käyntiosoite: Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä
Kotipaikka: Lempäälä
Puhelin 044 537 6844
Sähköposti marika@luovisio.fi

Verkkosivun osoite on https://www.luovisio.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Marika Ritala-Mäkinen
Postitusosoite: Paltunkuja 1, 37500 Lempäälä
Käyntiosoite: Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä
Puhelin 044 537 6844
Sähköposti marika@luovisio.fi

Henkilörekisterin nimi

Suunnittelutoimisto Luovision asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Suunnittelutoimisto Luovision palvelujen toimittaminen, asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Muut asiakkaan antamat viitetiedot
Laskutustiedot
Tilatut palvelut
Yrityksen osalta: Y-tunnus ja organisaation nimi

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palvelun tilaamisen yhteydessä. Evästeillä kerätään tietoa verkkosivuston käytöstä käyttökokemuksen parantamiseksi.

Tämän sivuston ja selaimesi välinen liikenne on salattu HTTPS -yhteydellä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuta eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta, paitsi mahdollisten viranomais- tai perintätoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojaus

  1. Fyysinen aineisto: Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Suunnittelutoimisto Luovision toimitiloissa lukituissa kaapissa, hälyttimin ja vartioinnilla varustetuissa rakennuksessa.
  2. Sähköinen aineisto: Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Suunnittelutoimisto Luovision tietojärjestelmissä, joissa käytetään vahvaa käyttäjän todentamista tietoturvan varmistamiseksi. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietojärjestelmiin.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, asiakassuhteen selkeästi loppuessa tai asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön esittämiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterivastaavaan. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä virhe ja ilmoitettava oikeat tiedot rekisterivastaavalle. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee henkilökohtaisesti olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määritellyissa rajoissa. Kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.