Miten sisustussuunnittelija kannattaa valita toimitilaprojektiin?

Sisustussuunnittelijan valinta ei välttämättä ole helppoa, sillä nykyään on mistä valita. Annan sinulle muutaman vinkin, jotka voivat auttaa sinua päätöksenteossasi:

1. Järjestä henkilökohtainen tapaaminen sisustussuunnittelijan kanssa

Ihan ensimmäiseksi, ota yhteyttä sisustussuunnittelijaan ja sovi tapaaminen. Tapaaminen kasvokkain antaa sinulle ensiluokkaista tietoa siitä, millaista yhteistyö suunnittelijan kanssa tulee olemaan. Useimmiten ensimmäinen tapaaminen (alkukartoitus) on maksuton. Jos tapaamisen järjestäminen kasvokkain on haasteellista, kannattaa ehdottaa etä- tai puhelinpalaveria.

Toimitilaprojektit ovat usein pitkäkestoisia, joten ole ollenkaan yhdentekevää, miten tulet toimeen sitä suunnittelevan ihmisen kanssa. Tila- ja sisustussuunnittelussa moni asia rakentuu aidolle vuorovaikutukselle ja keskustelulle.

Tutustu sisustussuunnittelijaan ja hänen aiempiin töihinsä ennen tapaamista, niin tiedät, millaista suunnittelujälkeä on odotettavissa. Useimmiten sisustussuunnittelijat, joita suositellaan eteenpäin, ovat sellaisia, jotka ottavat asiakkaansa huomioon, tekevät tarkkaa ja oivaltavaa suunnittelutyötä ja hoitavat projektinsa moitteettomasti.

2. Käy suunnittelutarjous läpi huolella

Tarjous kannattaa pyytää aina kirjallisena ja käydä tarkasti läpi – silloinkin, kun suunnittelija on entuudestaan tuttu. Paikoin eteen tulee tilanteita, joissa tarjoukseen täytyy syystä tai toisesta palata. Tutustu tarjoukseen kaikessa rauhassa ja kysy rohkeasti lisätietoja. Näin saat paremmin kokonaiskuvan siitä, mitä suunnittelija tarjoaa.

Eri suunnittelijoiden tarjouksia voi olla haasteellista verrata toisiinsa suoraan, sillä jokaisella suunnittelijalla ja yrityksellä on hieman oma tapansa viedä projekteja eteenpäin ja laskea tarjoukset. Tuntimäärät ja -hinnat tai könttäsummat voivat vaihdella eri suunnittelijoiden välillä jonkin verran, mutta jos jokin hinta tai tuntiarvio poikkeaa radikaalisti muista saamistasi tarjouksista, kannattaa kysyä lisätarkennusta. Kiinnitä huomiota siihen, vastaako annettu tarjous sitä, mistä olet pyytänyt tarjousta.

3. Valitse sisustussuunnittelija oikeilla kriteetereillä

Suunnittelijan valinnassa korostuvat luottamus suunnittelijan työtaitoihin ja henkilökemiat. Kun valinta tehdään oikeilla kriteereillä, olo on luottavainen jo projektin alkumetreillä. Suunnittelijan työjälkeen ja osaamiseen pitää pystyä luottamaan, sillä yhteistyö saattaa parhaassa tapauksessa kestää kuukausia, joskus jopa vuosia. Useimmilla sisustussuunnittelijoilla on oma yhteistyösverkostonsa rakennusalan ja muiden sisustusalan osaajien kanssa. Näistä on merkittävää etua kaikissa tilaprojektissa.

Suunnittelijan valintakriteereitä voivat olla esimerkiksi suunnittelijan ’signature look’, suunnittelijan työkokemus/koulutus, suunnittelijan jokin erikoisosaaminen tai persoona, aiemmat referenssit, hinta tai vaikkapa suunnittelijan saamat asiakassuositukset.

Yleisesti ottaen valinta pelkän hinnan perusteella, voi koitua lopulta kalliiksi. Halpa tai kallis hinta ei nimittäin takaa vielä mitään. Suunnittelijavalinta, joka tehdään syvemmällä tasolla ja itselle tärkeillä seikoilla, tuo todennäköisesti parhaan lopputuloksen.

Avainsanat: , ,