Luovisio

Suunnittelutoimisto Luovisio on toteuttanut viihtyisiä ja arjessa toimivia yritystiloja vuodesta 2016 lähtien. Kaiken tekemisen tavoitteena on ollut parantaa tiloja palvelemaan paremmin tilan käyttäjiä, ihmisen hyvinvointia sekä yrityskuvaa ja liiketoimintatavoitteita.


Luovision suunnitteluprosessi on vuorovaikutteinen ja osallistava. Kaikki tila- ja sisustussuunnitelmat visualisoidaan asiakkaalle 3D-mallin ja 3D-visualisointikuvien kautta, tarvittaessa myös virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Aito vuorovaikutus ja mutkaton yhteistyö asiakkaan kanssa on Luovisiolle ensiarvoisen tärkeää tilaprojektin parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Vaikka Luovisio on toistaiseksi yhden naisen yritys, Luovisio toimii aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä sekä muiden suunnittelijoiden että ammattiryhmien edustajien kanssa ja kokoaa tarvittaessa projektikohtaisesti moniammattillisen tiimin asiakkaan etua silmällä pitäen. Luovision laaja ja monipuolinen yhteistyökumppaniverkosto mahdollistaa asiakkaalle luotettavat ja oikea-aikaiset toimitukset.

Ota yhteyttä, niin jutellaan sinun projektistasi!

Tilaprojektin tulisi lähteä aina muutostavoitteiden määrittelystä. On tärkeää tietää, minkä tavoitteen toteutumista varten muutos toteutetaan. Intohimoni on olla luomassa näistä tavoitteista käsin sekä merkityksellisiä että hyvinvointia edistäviä tiloja, joissa ihmisten on hyvä olla ja jotka mahdollistavat myös asiakasyritykseni kasvun ja kehityksen. Haluan antaa asiakkaalleni paitsi parhaat työkalut suunnitelmien hahmottamiseen myös kokemuksen siitä, että hänen projektinsa on tärkeä.