Luovisio mukana BearIT Oy:n Helsingin toimipisteen suunnittelussa

Luovisio on mukana ohjelmistoyritys BearIT Oy:n kasvutarinassa suunnitellen BearIT Oy:n Helsingin uuden toimipisteen työympäristön. Suunnittelutoimisto Luovisiolle työ tarkoittaa myös uutta vaihetta, sillä BearIT:n Helsingin toimisto on Luovision ensimmäinen toimitilasuunnittelukohde Pirkanmaan ulkopuolella.

BearIT Oy on 25 henkilöä työllistävä ohjelmistoalan yritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Tampereen Tulli Business Parkissa. Syksyllä 2019 Helsinkiin avattavan toimiston myötä yritys laajentaa toimintaansa pääkaupunkiseudulla

BearIT Oy:n Helsingin toimipiste sijaitsee arvokkaassa kiinteistössä Bensowin liikepalatsissa Eteläesplanadilla. Historiallisesti ja arkkitehtuuriltaan merkittävässä kiinteistössä värien käyttö haluttiin pitää maltillisena, mutta samalla tilaan haluttiin tuoda yrityksen omia brändivärejä. Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n jo aiemmin suunnittelemat koko kiinteistön kattavat pintamateriaalit otettiin huomioon kokonaisuutta suunnitellessa.

Neutraalit pohjavärit ja yrityksen brändivärejä mukailevat, raikkaat tekstiilit yhdistettiin BearIT:n tilojen yleisilmeen suunnittelussa.

Voimakas kasvu tuo haasteita myös tilasuunnittelulle

Voimakasta kasvuvaihetta elävän BearIT Oy:n tilojen suunnittelussa on otettu huomioon muuttuvat tilatarpeet ja tilojen muunneltavuus erilaisiin toimintoihin, kuten työhön, taukoihin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin.

Havainnollistavat 3D-visualisoinnit apuna päätöksenteossa

Suunnitteluaikana, BearIT Oy:n täysremontissa olleiden, tilojen tilankäyttö ja kalustus havainnollistettiin 3D-visualisoinnilla, jotta kokonaisuus olisi helpommin hahmotettavissa. Näin varmistettiin myös se, että kaikki osapuolet ymmärtävät, miltä tilat näyttävät.


https://bearit.fi

Avainsanat: , , , ,